Old Masters

Lucas Cranach | A–Z | ISBN: 978-3-7757-5180-3

Lucas Cranach

A–Z

Painter Prince of the Renaissance

Teresa Präauer

2022, English | ISBN 978-3-7757-5180-3 | available

Available

Lucas Cranach | A–Z | ISBN: 978-3-7757-5179-7

2022, German | ISBN 978-3-7757-5179-7 | available

Holzschnitt | 1400 bis heute | ISBN: 978-3-7757-5329-6

2022, German | ISBN 978-3-7757-5329-6 | available

Francisco de Goya | Guide de l'exposition | ISBN: 978-3-7757-4659-5

2021, French | ISBN 978-3-7757-4659-5 | available

Francisco de Goya | Begleitband | ISBN: 978-3-7757-4650-2

2021, German | ISBN 978-3-7757-4650-2 | available

Francisco de Goya | ISBN: 978-3-7757-4649-6

2021, German | ISBN 978-3-7757-4649-6 | available

Francisco de Goya | ISBN: 978-3-7757-4657-1

2021, English | ISBN 978-3-7757-4657-1 | available

Late Gothic | The Birth of Modernity | ISBN: 978-3-7757-4755-4

2021, English | ISBN 978-3-7757-4755-4 | available

Spätgotik | Aufbruch in die Neuzeit | ISBN: 978-3-7757-4754-7

2021, German | ISBN 978-3-7757-4754-7 | available

Mira Calligraphiae Monumenta | ISBN: 978-3-7757-4752-3

2020, German | ISBN 978-3-7757-4752-3 | available

Nonnen | Starke Frauen im Mittelalter | ISBN: 978-3-7757-4619-9

2020, German | ISBN 978-3-7757-4619-9 | available

Alte Meister (1300 –1800) im Städel Museum | ISBN: 978-3-7757-4496-6

2018, German | ISBN 978-3-7757-4496-6 | available

Dutch Drawings in Swedish Public Collections | ISBN: 978-3-7757-4325-9

2018, English | ISBN 978-3-7757-4325-9 | available

Coming soon

Still Life | Timeless Beauty | ISBN: 978-3-7757-5114-8

2023, English | ISBN 978-3-7757-5114-8 | Date of publication December 2023

Stillleben | Zeitlose Schönheit aus Dresden | ISBN: 978-3-7757-5113-1

2023, German | ISBN 978-3-7757-5113-1 | Date of publication December 2023

Das druckgraphische Werk von Matthäus Merian d. Ä. | Bd. 5: America | ISBN: 978-3-7757-5192-6

2022, German | ISBN 978-3-7757-5192-6 | Date of publication December 2022

Guido Reni | „Der Göttliche“ | ISBN: 978-3-7757-5256-5

2022, German | ISBN 978-3-7757-5256-5 | Date of publication November 2022

Guido Reni |

2022, English | ISBN 978-3-7757-5257-2 | Date of publication November 2022

Recommend this page